Центар за Спинална Хирургија

САНТЕ ПЛУС ОДДЕЛ ЗА СПИНАЛНА ХИРУРГИЈА!

МИКРОДИСТЕКТОМИЈА, минимално инвазивен третман, со најбрзо опоравување , без последици пост интервентно!

Проф. Д-р Ахмет Чолак од Истанбул, експерт во полето на спиналната хиирургија!

ОДЛОБОДЕТЕ СЕ ОД ПОСТОЈАНИТЕ НЕИЗДРЖЛИВИ БОЛКИ ПОРАДИ ПРИСУТНА ДИСКУС ХЕРНИЈА!

Единствено трајно решение за оваа проблематика,

Обратете се кај стручни лица со огромно искуство, добијте бесплатно мислење на основ на вашите досегашни испитувања!