TRUE BEAM

🔴TRUE BEAM

Како еден  тип на радиохируршка техника која третира  бенингни и малигни тумори, иноперабилни тумори, рецидивирачки тумори!


Представува систем со најнова технологија во борба против канцерот.
🔸Придобивки:
Со софистицирана дијагностичка технологија која го милиметриски прецизира туморот, дури и доколку се наоѓа во органи кои со нивната активност природно го придвижуваат, овај апарат го детектира и при активност со 100% прецизност го насочува зракот исклучиво во туморската маса.
Нема токсични елементи и овозможува побрзи и поефективни резултати.
Со оглед на тоа што туморските маси немаат соврчена округла форма,
ТРУ БИМ при активност ги обликува зраците при испуштање соодветно идеално на туморската форма, со што се избегнува озрачување на околното здраво ткиво.
🔸Типови на тумори кои се третираат со ТРУ БИМ:
БЕНИНГНИ и МАЛИГНИ
🔹мозочни тумори
🔹спинални тумори
🔹бели дробови
🔹црн дроб
🔹панкреас
🔹просатата.
🔼Неурофиброми🔼менингеоми🔼шваноми🔼различни типови на иноперабилни тумори🔼туморски рецидиви🔼олигометастатски промени.
🔸Правилно поставена дијагноза како и мултидисциплинарен пристап за донесување на одлука за третман представува Сигурен пат кон успешно лекување на туморските промени во мозокот!

🔷ПРИДОБИВКИ СО РАДИОХИРУРГИЈА :
- Пократко време на третирање
- Пациенти без скоро воопшто последици и несакани појави и компликации
- 100% прецизност со максимална ефективност исклучиво на таргетираната туморска маса
--Побрзо опоравување на пациентот после третманот и враќање во секојдневен живот