RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Sante Plus Hastanesi Radyoloji Ünitesi’nde gelişmiş Doppler cihazları ile tüm Doppler tetkikleri gerçekleştirilmektedir.

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle batın içi organlarının incelenmesinde ve gebelik takibinde ilk tercih edilen yöntemdir.

Son yıllarda bu incelemelere katılan Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar içindeki kanın akış yönü ve akım hızını saptanabilmekte damarlardaki darlık ve tıkanıklar izlenebilmektedir. Renkli Doppler Ultrasonografi damar lezyonlarının saptanmasında angiografiden önce uygulanabilen noninvaziv bir yöntemdir.

Sante Plus Hastanesi Radyoloji Ünitesi’nde baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlarda Doppler USG ile boyun damarları incelenerek damarlardaki kireçlenme plakları tespit edilebilmekte ve beyin kan akımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Sante Plus Hastanesi Radyoloji Ünitesi bacaklardaki varislerin derecesi Doppler USG ile tespit edilebilmektedir. Ayrıca HT, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan gebelerde bebeğin beslenmesi hakkında bilgi alınabilmektedir.Normal gebeliklerde de 25. haftadan sonra Renkli Doppler US uygulaması ile bebekteki dolaşım stres, sıkıntı ve gelişme geriliği, kordon dolanması gibi durumlar tanınabilmektedir.