Ортопедија и трауматологија

Санте Плус оддел за Ортопедија и Трауматологија
Закажете консутација бесплатна консултација.
-тотални и субтотални ендопротези на зглобови ( колена, колкови)
- хируршки третман на вродени аномалии кај деца
-тумори на коски
- хируршко лекување на контрактури, скршеници, спортски повреди
- хируршки третмани на сколиози

ОСЛОБОДЕТЕ СЕ ОД БОЛКИТЕ ВО ГРБОТ, КОЛКОВИТЕ, КОЛЕНАТА , РАМЕНАТА
УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМ СО
ВРВНИ ЕКСПЕРТИ ВО ПОЛЕТО НА ОРТОПЕДИЈАТА ОД ИСТАНБУЛ