Laboratuvar

Modern cihazlarla donatılmış olan laboratuarlarımızda hematoloji , mikrobiyoloji ,biyokimya ve hormonlar konularında hizmet verilmektedir.Sante Plus Hastanesi yoğun cihaz parkı , biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları , tecrübeli laboratuar teknisyenleri ile sorunsuz ve güven içerisinde hizmet vermektedir.


Cihazların tüm kalibrasyonları ve bakımları periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Materyal (kan , idrar, v.b. örnekleri ) alımında ve testlerin yapılmasında tek kullanımlık malzemelerle çalışılmakta , böylece kontaminasyon ( bulaşma) riski ortadan kaldırılmaktadır.

Yapılan testler iki kez analiz edilmekte ve gerektiği durumlarda doğrulama testleri uygulanmaktadır. Ayrıca haftalık , aylık kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır.


Biyokimya

Sante Plus Hastanesi biyokimya laboratuarlarında kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yağları ve şeker ölçümleri, gizli şekerin araştırıldığı yükleme testleri bu bölümde çalışılan testlerin sadece birkaçıdır. Numunelerin neticeleri en kısa zamanda rapor edilmektedir.


Endokrinoloji

Sante Plus Hastanesi endokrinoloji laboratuarları hormonların çalışıldığı departmandır. Vücudun vitamin düzeylerinin ve hormonal durumunun değerlendirilmesine yardımcı testler bu bölümde çalışılan bazı parametrelerdir. Hamilelerde anne karnındaki bebeğin genetik bazı hastalıklarının tarandığı ilk ve ikinci trimester tarama testleri bu bölümde çalışılır.

Hematoloji

Kan sayımı, kandaki alyuvar, akyuvarların ve diğer tüm hücrelerin değerlendirilmesi çalışılan testlere örnek olarak verilebilir.

Mikrobiyoloji

Sante Plus Hastanesi mikrobiyoloji laboratuarlarında mikroorganizmaları bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler olarak sınıflandırmaktayız. Tüm bu mikroorganizmalar hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testleri yapmaktayız. Mikrobiyoloji laboratuvarmda alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Sante Plus Hastanesi laboratuarlarında verilen hizmet, 24 saat kesintisizdir. Her test isteği, usulüne uygun olarak değerlendirilip bekletilmeden işleme sokulmaktadır. Tüm acil niteliği taşıyan testler, mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde çalışılıp raporlanmaktadır