ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИЈАЦИОНА ТЕРАПИЈА

ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИЈАЦИОНА ТЕРАПИЈА

Што преддставува единечна доза на зрачна терапија ?

Кај пациенти со рак на дојка, терапија со зрачење може да се изврши со примена на една доза се направи со користење на методот на ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИЈАЦИОНА ТЕРАПИЈА (IORT) за време на операцијата. Откако тумор на дојка се отстранува оперативно, со специјален апликатор се нанесува во регијата на туморот.
По потребните пресметки, за висината на дозата на зрачење, зрачната доза се аплицира само на оваа област, зо комплетна заштита на здравото ткиво.

ПРЕДНОСТИ

Примена на една доза изведува со ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИЈАЦИОНА ТЕРАПИЈА (IORT) користеќи линеарен.
Овој метод се користи во операциона сала со користење на безбедносен и пренослив апликатор која работи линеарно и на забрзан начин, само за производство на енергија, но не е потребна заштита на на пациентот како при зрачењето со традиционалните линеарни акцелератори.
Тим од хирурзи,специјалист по радиолошка онкологија, медицински физичар се присутни во операционата сала.

 

 
На овој начин, радиотерапија е завршена во исто време со операцијата.
Значајна предност за пациентот е дека нема потреба да се чека заздравување на раната по операцијата, или последователно планирање на радиотерапија и дополнителни посети на болница секој ден за зрачна терапија.
На овој начин, времетраење на третманот е скратено, брзината на ефектот на радиотерапијата е поголем и враќање во секојдневието е поскоро.