Hipertansiyon

HİPERTANSİYON NEDİR?
(SİNSİ KATİL)
Halk arasında tansiyon yükselmesi hastalığı denilen hipertansiyon kan basıncında meydana gelen yükselme olarak tanımlanır. Bu yükselme sinsi bir katil gibi davranır. Vücutta atardamarlarda, kalpte ve böbreklerde aterosklreoz denilen ve damar yapılanmasında bozulma ile karakterize sorunlara yol açar. Daha da ileri giderek halk arasıda inme dediğimiz çok ciddi beyin rahatsızlığına veya kalp atağına kadar giden büyük problemlere sebep olabilir.Yukarıda tanımlanan sinsi katil benzetmesi belkide hastalıklar içinde en çok hipertansiyona uyar. Çünkü hipertansiyonu olan hastalar yıllarca bu hastalığı fark etmeyebilir. Hipertansiyon yavaş ve sinsice yıllarca belirti vermeden hastanın kalp, böbrek ve diğer damarlarına zarar verebilir. Toplumlarda hipertansiyona maruz kalma sıklığı yaşla beraber artar. Ve ilerleyen yıllarda çoğu kimsede spot olarak yapılan ölçülerde rastlanabilir. Burada tehlikeye maruz kalma süresi, beraberindeki risk faktörleri oldukça önemlidir.


HİPERTANSİYONUN SEBEPLERİ
Halk arasında tansiyon veya yüksek tansiyon denilen hipetansiyon vakalarının % 90 ile % 95 inde sebep bilinmez. Ve bu tip hipertansiyona tıp dilinde esansiyel hipertansiyon veya primer ( birincil ) hipertansiyon denilir. Geri kalan % 5 veya % 10 luk hipertansiyon grubunda ise altta yatan başka bir hastalık veya hastalıklar vardır. Bu hastalıklar dolaylı olarak hipertansiyona sebep olur. Bu tip hipertansiyona tıp dilinde sekonder ( ikincil ) hipertansiyon denilir.


PEKİ HİPERTANSİYON RİSKİNİ ARTIRAN SEBEPLER VAR MI?
Halk arasında tansiyon veya yüksek tansiyon denilen hipetansiyon a yakalanma riskini artırabilecek faktörler:

-obesite ( Günlük spor aktivitesinin olmaması ile beraber giden şimanlık durumları )
-aşırı alkol kullanımı
-ailede hipertansiyon olması
-yüksek miktarda tuz tüketimi
-Yaş
-Stres
-Düşük potasyum magnezyum ve kalsiyum alımı
-insülin direnci


HİPERTANSİYONUN ZARAR VERDİĞİ BELLİ BAŞLI ORGANLAR:

Göz

Böbrekler (Böbrek yetersizliği )

Kalp ( koroner kalp hastalığı )

Beyin (İnme )

Atardamarlar ( ateroskleroz - halk arasında damarlarda kireçlenme olarak adlandılmaktadır ) 

SANTE PLUS HASTANESİ’NDE HİPERTANSİYON TEŞHİSİ NASIL KONULUR?
Çok şiddetli hipertansiyon vakaları hariç olmak kaydı ile 3 veya daha fazla sayıda yapılan ölçümlerde sistolik kan basıncının 140 mmHg veya diyastolik kan basıncının 90 mmHg nin üzerinde olması veya her ikisinin bu değerler üzerinde olması teşhis için yeterlidir. 1 kereye mahsus yapılan ölçüm sıhhatli olmayabilir ancak malign hipertansiyon dediğimiz şiddetli hipertansiyon vakalarında ilk ölçümde teşhis konulabilir. 3 veya daha fazla periyodla yapılan ölçülerin arasıda sık olmamalıdır. Burada 1 veya 2 haftalık aralıklar periyodunda 3 veya daha fazla ölçüm yapılabilir. Hipertansiyon teşhis edildikten sonra hekiminiz sizden bir takım kan ve idrar tetkikleri isteyecektir. Tetkikler bir hastalığa bağlı hipertansiyon durumunu işaret ediyorsa o hastalığa yönelik bir tedavi hekiminizce başlanacaktır. Eğer tüm tetkikleriniz normal sınırlarda ise esansiyel ( Primer - Birincil ) hipertansiyon teşhiniz konulmuş olacaktır. Bilindiği gibi tüm hipertansiyon vakalarının %90-95 nin sebebi ortaya konamaz ve esansiyel olarak adlandırılır. 

SANTE PLUS HASTANESİ’NDE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Yukarıda tanımlanan sınıflamaların ışığında
Prehipertansiyon tedavisi: Yani kan basıncı değerleri sistolik ( büyük tansiyon ) 120-139 mmHg arasında ve veya diyastolik ( küçük tansiyon ) 80-89 mmHg arasında olan hastalara, altta yatan başka bir sorun yok ise yaşam stiline yönelik değişiklikler hekimler tarafından önerilmektedir. Bunlar
-egzersiz
-kilo verme, diyet
-sigarayı bırakma
-alkolü kesme veya miktarını azaltma
-tuzdan kaçınma
-yağsız yeme
-sebze ve meyve yeme alışkanlığını artırma

Hipertansiyon tedavisi: Yani kan basıncı değerleri sistolik ( büyük tansiyon ) 140-159 mmHg arasında ve veya diyastolik ( küçük tansiyon ) 90-99 mmHg arasında olan, organları hipertansiyondan zarar görmemiş ise ve kalp hastalığı gibi risk faktörü yok olan hastalara hekimler yaşam stili değişikliği + hipertansiyon ilacları önermektedirler.
Eğer kan basıncı değerleri sistolik ( büyük tansiyon ) 160-179 mmHg arasında ve veya diyastolik ( küçük tansiyon ) 100-109 mmHg arasında ise bu hastalarda ciddi diyet uygulaması ve birdan fazla hipertansiyon ilacı uygulaması ile agresif tedaviler yapılmaktadır.
Bu arada unutulmaması gereken en önemli unsur hipertansiyon tedavisi sırasında bir çok grup ilaç olduğu ve tedavİ sırasında hekimlerin bu ilaçları tıbbi kurallar çerçevesinde kademe kademe uygulayarak uygun ilacı bulmaya çalıştıklarıdır. Hastalar uygun ilacı hekim deneyerek bulmaya çalıştığında sabırlı olmalıdır. Özellikle çok yüksek seyreden hipertansiyonlarda ilaç kombinasyonları denenerek hastaya en uygun tedavi başlanmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman bu süreç içersinde her ilaç her hastaya uygun olmamakta, bezen de ilaçların yan etkileri olmaktadır.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİRİNCİ BASAMAK İLAÇLAR -Beta bloker grubu ilaçlar -ACE inhibitörleri -Kalsiyum kanal blokerleri -Diüretikler
Bu ilaçların bir veya bir kaçı kombine edilerek kullanılmaktadır.