GAMMA KNIFE

ГАМА НОЖ ТРЕТМАН
Користење на гама нож како радиохируршка техника се користи за отстранување на интракраниални малигни, бенингни и васкуларни аномалии.
Прецизноста на радиоактивните зраци при интервенцијата е до 0.3мм во опсег, што овозможува најпрецизни третмани и одлични резултати.
Овај тип на третман се смета за најбезбедносен третман во областа на неурохирургијата.
Употребата на Гама Нож радиохирургијата е совршена за тумори лоцирани во мозок на недостапни места, ризик од оштетувања при класична неурохирушка интервенција како и мултипни промени, во овие ситуации радиохирургијата е единствената техника која може да гарантира безбедносен и успешен третман.
Третманот се спроведува во тек на неколку часа, хоспитализацијата не е потребна, од следниот ден пациентот е способен да се врати на секојдневните активности.

 

Придобивки:
СИГУРЕН
ЕФЕКТИВЕН,
ПРЕЦИЗЕН
ТЕХНОЛОШКИ КОНТРОЛИРАН ДА ГАРАНТИРА УСПЕХ!