Erişkin Yoğun Bakım

Yoğun bakım, kısmen veya tamamen fonksiyonlarını yitirmiş olan organların fonksiyonlarının yerine getirilmesi, hastalığa neden olan temel etkenlerin tedavi edilebilmesi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Sante Plus Hastanesi yoğun bakım üniteleri, yaşamları tehdit altında olan hastaların tekrarsağlıklı bir yaşama döndürebilmek için uğraş veren doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin 24 saat süresince hizmet verdiği ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır.  Hastanemiz yoğun bakım ünitesi, toplam 4 yataklı olup her yatak başında suni solunum cihazları ve modern hasta başı izlem monitörleri ile birlikte ileri teknoloji ürünleri ile donatılmıştır.  Yoğun bakıma alınacak hastaların potansiyel olarak durumlarının düzeltilebilir olması gibi bir özelliği taşıması gerekmektedir. Çok yakında Sante Plus Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinin Sayısı 28’e çıkacak ve İstanbul’un en geniş kapasiteli yoğun bakım ünitesine sahip hastanelerden biri olacaktır.