CYBER KNIFE

Најсовремен третман за артерио-венски (AV) малформации на крвните садови на мозокот - Cyberknife третман пратен со ангиографија.

Во САНТЕ ПЛУС ОДДЕЛОТ ЗА РАДИОХИРУРГИЈА

Санте Плус тимот на доктори вклучени во успешно решавање на проблемите предизвикани од AV малформации на крвните садови на мозокот, заради што како последица може да настане крварење во мозокот.
Интервенцијата се изведува со користење на високо развиена технологија, како Cyberknife.
Целта а е третирање на артерио-венските малформации во мозок, со што се превенира појавување на крварење како и спречување доколку истот постои.
Ниско инвазивна безбедносна техника со која, се избегнуваат потенцијални ризици кои секоја класична хируршка интервенција пропратно ги има.

CYBER НОЖ СИСТЕМ (Cyberknife систем) е најсовремен робот-систем , во радиохирургијата што ја нуди можноста за ефикасно лекување на малигни тумори, и бенигни промени и нарушувања во развојот на локализирани во различни делови на телото: главата, белите дробови, црниот дроб, панкреасот, простатата, бубрезите, во секој дел на 'рбетот од врвот до дното, а потоа поново рак на хранопроводот и на дебелото црево, како и мноштво на други болести.
Тоа е високо софистицирана радиохируршка терапевтска техника кој се карактеризира со огромна прецизност - помалку од еден милиметар се лоцира тумори кои не можат да се третираат поради, на пример. афектирање на околни центри или помалку од еден и пол милиметри ткиво кое е зафатено.
Овој факт е особено важен кога се спореди со конвенционалната зрачна терапија.
Исто така треба да се забележи и што е тоа за пациентите до неодамна беше речиси незамисливо долг престој во болница, а пациентот не чувствува болка.
Сајбер ножот, има и многу други предности заради кои може да се примени на останати делови од телото каде операцијатазаради многу ризици е контраиндицирана .

Важна карактеристика на спроведување на овој тип третман е компјутерската контрола, и со тоа можноста за зрачење тумори насекаде во телото, а со тоа индиректно заштита на околното здраво ткиво.