KALİTE POLİTİKAMIZ:


 • Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek

 • Hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği uygulamalarını benimsemek

 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetmek, kişisel ve mesleki gelişimlerinin eğitimlerle desteklendiği güvenilir bir çalışma ortamı yaratarak devamlılığını sağlamak

HEDEFLERİMİZ

   • Müşteri tatminini sağlamak,
   • Hizmet kalitesini güvence altına almak ve arttırmak,
   • Kalite çalışmalarına, tüm çalışanların katılımını sağlamak,
   • Sağlıkta Kalite Standartlarını en üst seviyede karşılamak,
   • Hizmet kalitesini iyileştirmek,
   • Maliyetleri düşürmek,
   • Verimliliği arttırmak
   • Kuruma güvenirliliği arttırmak ve devamlılığını sağlamak.