O nama
Radiologijaİ Laboratorija
Santeplus Hastanesi
Radyoloji ve Labaratuvar

Radiološka klinika u sklopu naše bolnice radi u idealnim uslovima i nudi usluge koje se izvode pomoću najsavremenije tehnologije. Radiološka klinika najpreciznije pomaže doktorima dijagnosticirati bolesti.


Direktııi radiografski sistem

CR tehnologija,

Panoramska radioskopija ,

Digitalna floroskopija ,

Digitalna mamografija ,

Ultrasonografija i dopler ultrasonografija,

Tomografija sa multikompjuterskim detektorima,

Kompjuterska magnetna rezonanca ,

Digitalna angiografıja (DSA),

Radiološke intervencije

PACS

Naša laboratorija koja je opremljena modernim aparatima daje precizne rezultate za biohemiska, mikrobiološka, imunološka i hormonalna ispitivanja. Dobro obučeni personal sa višegodišnjim iskustvom, daje doktorima tačne rezultate od svih ispitivanja.Održavanje i kontrola ispravnosti celokupne aparature izvodi se redovno. Materijal koji se upotrebljava za ispitivanje (krvi, urine i dr) je sterilan i za jednokratnu upotrebu, zbog toga je tačnost rezultata nediskutabilan i isključen je rizik od transmisije bolesti izmedu pacijenata