O nama
Onkologija
Santeplus Hastanesi
Onkoloji

Rak je bolest koja je sve više prisutna. Ranije se rak liječio direktnim hirurškim odstranjenjem tumora ili radioterapijom. Ovaj tip tretmana pokazao se kao nedovoljan za zaustavljanje bolesti i metastatske promjene. Za postizanje boljih rezultate koristi se hemoterapija i imunoterapija.


прашање: Kako nastaje rak?
одговори: Celije se radaju, razvijaju i umiru. Ovi procesi su genetski kontrolisani. Ukoliko nastane poremećaj kontrole i poremećaj balansa, nastaje stanje nekontrolisanog rađanja ćelija ili njihovo propadanje, što rezultira pojavom tumorskih masa.

pitanje: Koji su simptomi raka?
одговори: Pri pojavi prvih simptoma smatra se da je bolest već u napredovaloj fazi. Cilj je da se ustanovi postojanje tumora prije nego se jave simptomi. 

прашање: Koja je moderna metoda u tretmanu tumora?
одговори: U današnje vrijeme rak se liječi timskim radom specijalistima različitih oblasti. Odluke treba zajedno da donesu onkolog, hirurg, patolog i radiolog. Način liječenja je kompleksan, sastavljen od više etapa: hirurška intervencija, hemoterapija, radioterapija i imunoterapija.

Tim u ”Sante Plus Group” zna kolika je važnost rane dijagnoze bolesti. Preko redovnih sSistematskih pregleda i nekoliko rutinskih analiza, kod 90% slučajeva, detektira se prisustvo tumora. Detekcija kancerogene mase u rani razvoj bolesti, povećava mogućnost za njegovo uspješno liječenje.

прашање:
 Koliki je procenat uspjeha lijeceııje raka?
одговори:Svaki vid kancerogene bolesti ima veću mogućnost izlijećenja, ako je rano dijagnosticirana. Jedan dio lıirurski odstranjenih tumora ima veliku mogućnost za ponovnu pojavu i rasprostiranje. Zato je potrebna hemoterapija i radioterapija.

прашање:Koje su najčešće kancerogene bolesti?
одговори: Kod muškaraca najčešći karcinomi su: na plućima, prostati i debelom crijevu, a kod žena su: karcinoııı dojke, na plućima i debelom cijrevu.