O nama
Наши Рецензије Патиент
Santeplus Hastanesi
Sante Plus болница
Sante Plus болница
Evropskim standardima sa tehnološke opreme u Turskoj i balkanskim zemljama , zdravstvenih usluga u upravljanju filozofiji Santa plus grupa je , na osnovu " svih zdravstvenih usluga , medicinskih etičkih principa , bez ugrožavanja prava pacijenata , poštujući napredne zdravstvene tehnologije , A 75 - krevet kapaciteta i objekata i u Istanbulu buiukcogunlugunu'a'grub u bolnici sa razumevanjem društva da donese " forme .
Sante Plus болница
Sante Plus болница
Evropskim standardima sa tehnološke opreme u Turskoj i balkanskim zemljama , zdravstvenih usluga u upravljanju filozofiji Santa plus grupa je , na osnovu " svih zdravstvenih usluga , medicinskih etičkih principa , bez ugrožavanja prava pacijenata , poštujući napredne zdravstvene tehnologije , A 75 - krevet kapaciteta i objekata i u Istanbulu buiukcogunlugunu'a'grub u bolnici sa razumevanjem društva da donese " forme .
Sante Plus болница
Sante Plus болница
Evropskim standardima sa tehnološke opreme u Turskoj i balkanskim zemljama , zdravstvenih usluga u upravljanju filozofiji Santa plus grupa je , na osnovu " svih zdravstvenih usluga , medicinskih etičkih principa , bez ugrožavanja prava pacijenata , poštujući napredne zdravstvene tehnologije , A 75 - krevet kapaciteta i objekata i u Istanbulu buiukcogunlugunu'a'grub u bolnici sa razumevanjem društva da donese " forme .